שיחה לפר' ויגש - באותו צד של המתרס

הרב יחזקאל יעקבסון