שיחה לפר' תולדות - הילכו שניהם יחדיו

הרב יחזקאל יעקבסון