שיחה לפרשת וירא - לחיות על קידוש ה'

הרב יחזקאל יעקבסון