שיחה לפר' במדבר - דגלים ממתן תורה

הרב יחזקאל יעקבסון