שיחה לפר' ויקרא - ויהי בימי הבחירות

הרב יחזקאל יעקבסון