מסכת בבא קמא - אין הולכין בממון אחר הרוב

הרב יחזקאל יעקבסון