מסכת בבא קמא - פטור שן ורגל ברשות הרבים

הרב יחזקאל יעקבסון