פרשת תולדות - כלה שעיר וחותנו ויעלו לציון מושיעים

הרב יחזקאל יעקבסון