מסכת בבא קמא - ממונך ושמירתו עליך

הרב יחזקאל יעקבסון