פרשת תזריע - החודש: בין פרה להחודש

הרב יחזקאל יעקבסון