מסכת גיטין - כתיבה לשמה בספר תורה

הרב יחזקאל יעקבסון