מסכת גיטין- המשחרר עבדו עובר בעשה

הרב יחזקאל יעקבסון