מסכת גיטין - זיכוי קרקע לצורך פרוזבול

הרב יחזקאל יעקבסון