מסכת גיטין- סימנים דאורייתא או דרבנן

הרב יחזקאל יעקבסון