מסכת גיטין - שליח הבאה, וחזרה שליחות אצל בעל

הרב יחזקאל יעקבסון