מסכת גיטין- קטן וגדול עומד על גביו

הרב יחזקאל יעקבסון