מסכת גיטין - "וכתב לה"- כתיבה בגט, בס"ת, ובשבת

הרב יחזקאל יעקבסון