מסכת גיטין- שליח קבלה ושליח הולכה

הרב יחזקאל יעקבסון