הרעיון מאחורי מצוות היובל - פר' בהר בחקתי

הרב אריה הנדלר