מסכת גיטין - עדי מסירה ועדי חתימה ודין מזויף מתוכו

הרב יחזקאל יעקבסון