מסכת נדרים- ההבדל שבין הפרת הבעל להתרת חכם

הרב יחזקאל יעקבסון