מסכת נדרים - נדרי גבוה ונדרי מצוה

הרב יחזקאל יעקבסון