פרשת בהעלתך: שלך גדולה משלהם

ראש הישיבה הרב מיכאל ימר