דברי הספד והתייחדות במלאת 30 לפטירת הרב מעלה גלינסקי זצ"ל

הרב מרדכי אוקס- גיס הרב