אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה

הרב יחזקאל יעקבסון