מסכת בבא בתרא - דבר ולא חצי דבר

הרב יחזקאל יעקבסון