פרשת משפטים - ויחזו את האלקים, ויאכלו וישתו

הרב אריה הנדלר