פרשת ויחי- בחרבי ובקשתי

הרב אריה הנדלר

 

 

לע"נ ידיד הישיבה ר' יוסף מילר הי"ד.