מסכת בבא בתרא-הסגת גבול ויורד לאומנות חברו

הרב יחזקאל יעקבסון