מסכת בבא בתרא - חזקה בנזקי שכנים

הרב יחזקאל יעקבסון