מסכת בבא בתרא - תקנת רבי יהושע בן גמלא

הרב יחזקאל יעקבסון