פרשת חיי שרה - לצאת מכלל ארור לכלל ברוך

הרב אריה הנדלר