שיחות ההשקה של הספר "פני שבת" של הרב משה גנץ

הרב יחזקאל יעקבסון