מסכת בבא בתרא- קדושת בית הכנסת

הרב יחזקאל יעקבסון