שיעור פתיחה למסכת ב"ב - נזקי שכנים והיזק ראיה

הרב יחזקאל יעקבסון