דברי פתיחה באזכרה לבוגרנו שלמה אומן הי'ד ואברהם מוצן הי'ד

הרב יחזקאל יעקבסון