מסכת קידושין - דין ערב בקידושין

הרב יחזקאל יעקבסון