מסכת קידושין -דין אמירה בקידושין

הרב יחזקאל יעקבסון