מסכת קידושין - גדר חליפין בקידושין

הרב יחזקאל יעקבסון