פרשת בהר - מה ענין שמיטה אצל הר סיני

הרב אריה הנדלר