שיעור פתיחה למסכת קידושין-גדר קנין קידושין

הרב יחזקאל יעקבסון