מסכת כתובות – קונמות מפקיע מידי שעבוד

הרב יחזקאל יעקבסון