מסכת כתובות - מתנה על מה שכתוב בתורה

הרב יחזקאל יעקבסון