מסכת כתובות- חתן המתחייב בכתובה מעבר ליכולתו

הרב יחזקאל יעקבסון