מסכת כתובות - היחס בין בושת ופגם באונס ומפתה ודין חובל בחברו

הרב יחזקאל יעקבסון