מסכת כתובות - שיעור ההוצאה על קיום מצוות

הרב יחזקאל יעקבסון