מסכת כתובות - תקנת בתולה נשאת ליום הרביעי

הרב יחזקאל יעקבסון