מסכת כתובות- במצוות ולו תהיה לאשה באונס ומפתה

הרב יחזקאל יעקבסון