מסכת כתובות - קים ליה בדרביה מיניה

הרב יחזקאל יעקבסון