מסכת כתובות- דין שטרות ומפיהם ולא מפי כתבם

הרב יחזקאל יעקבסון